Ime i prezime:  
E-pošta:
Kontakt telefon:
Naslov:  
Poruka:  
 
ColPharm d.o.o. za velepromet lijekova i medicinskih pomagala

Trnska cesta 16
88220 Široki Brijeg
Tel: 00 387 39 702-100
Fax: 00 387 39 702-101

E-mail:
info@colpharm.net

Registarski broj:
MBS 64-01-0077-08
kod Županijskog suda Široki Brijeg

PDV ID broj:
272288870009

Žiro računi:
3382202256846873 kod UniCredit bank
1610200054770081 kod Raiffeisen bank
1328502010483519 kod NLB banke